“Ju dënoni, ne lirojmë” – Basha zbulon skemën e PS për të liruar të korruptuarit e qeverisë

PJESA E PARË E DEKLARATËS SË KRYETARIT BASHA

Edhe kjo eenjte ka kaluar me skenarin e zakonshëm të votimit të të gjithë akteve qeveritare për 8 minuta, i afrohet rekordeve të mëparshme dhe bllokimit të çdo hapësire për opozitën për të bërë detyrën e vet në parlament në raport me transparencën, në raport me kërkimin e llogarisë dhe gozhdimin e abuzimeve qeveritare me të drejtat dhe pasuritë e shqiptarëve dhe me të vërtetën. Duke u ndalur tek kjo e fundit, menjëherë pasi seanca përfundoi, dëgjuam një deklarim të përfaqësuesve të qeverisë në raport me arsyen se pse u tërhoq amnistia nga rendi I ditës. Shpresoj që të ketë qenë pjesë e gënjeshtrave që kanë këputur këto 2 dytë dhe që nuk do ta shndërojnë këtë amnisti në një pazar të gjësë së gjallë, për të peshkuar vota deputetësh dhe të për të kaluar në këtë mënyrë një akt tjetër korruptiv, abuziv, me pasoja për rendin dhe sigurinë dhe besimin e qytetarëve tek drejtësia. Por nës me të vërtetë duan, kanë reflektuar dhe duan të kenë një përqasje konsensuale ndaj anës humanitare të amnistisë, atëherë rruga është fare e thjesht. Së pari, hapi parë është heqja dorë nga propozimet që tinëzisht u futën ditën e fuindit për të përfituar zyrtarët e korruptuar, gjë që sot u mohuan në mënyrë të pacipë. Dhe së dyti, të bëjnë pjesë të amnistisë, sipas kërkesës së opozitës të gjithë ata që janë goditur dhe vazhdojnë të mbahen dhe zvarriten gjyqeve e hetimeve sepse u ngritën për të mbrojtur pronat e tyre nga korrupsioni. Si protestuesit e Astirit, Bregut të Lumit, të Shkozës dhe anë e mbanë Shqipërisë, apo u ngritën në protesta politike kundër manipulimit të zgjedhjeve, korrupsionit qeveritar. Kjo është një kërkesëe Partisë Demokratike, nuk është një kërkesë negocim, nuk është e negociueshme. Ne e shohim këtë si një pjesë të domosdoshme dhe integrale të amnistisë nga e cila duhet të përfitojnë ehde këta protestues. Ndaj nga kjo nuk ka asnjë tërheqje, sigurisht këtë duhet ta marrin parasysh ata që aktualisht kanë shumicën e votave në parlament. Pork y është qëndrimi ynë dhe është i pandryshueshëm. Ndërsa sa I takon pjesës së parë, për hir të transparencësm dua të përsëris atë që ekspertët tanë e kanë bërë të qartë, dua që ta ketë të qartë dhe publiku, ta kenë të qartë qytetarët, ta kenë të qartë përfaqësuesit e medias, megjithëse transparenca nga ana jonë nuk ka munguar, por manipulimi ka vazhduar sot në oborrin e Kuvendit. Do ishte mirë që sa herë të ketë tentative të tilla, të gjithë, secili nga pozitat e veta, ne nga pozitat e opoztës dhe ju nga pozita e medias të jeni në gjendje që përmes zotërimit të fakteve të veni para përgjegjësisë gënjeshtarët e vërtetë.
Tani unë kam këtu dy dokumente të cilat do t’i kaloj shkurtimisht, që mos t’i lodhim njerëzit me detaje. Dokumenti i parë është version të cilin ministri i Drejtësisë ka pretenduar se e konsultoi me SPAK-un, me GJKKO, me KLGJ, me KLP dhe këtu qartësisht neni 5, kriteret për përfitimin e amnistisë nga zbritja e dënimit, kanë një përjashtim, pika c. Që thotë: përjashtohen personat e dënuar, akuzat penale ndaj të cilëve janë gjykuar nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sipas përcaktimeve të nenit 75/a të kodit të procedurës penale. Cilat janë këto vepra nga të cilat nuk ka përfitim sipas versionit të parë të vet qeverisë. “Korrupsioniaktiv I personave që ushtrojnë funksione publike”. Neni 244 në vijim, “Korrupsioni aktiv i nënpunësve të huaj publik, korrupsioni aktov I funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, shpërdorimi i detyrës për funksionarët e lartë publilk, përfitimi i paligjshëm i interesave, shkelja e barazisë të pjesëmarrjes në tendera apo në ankande publike, korrupsioni pasiv I personave që ushtrojnë funksione publike. Korrupsioni pasiv i nënpunësve të huaj publik, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose I të zgjedhurve vendor, korrupsionit aktiv i dëshmitarit, ekspertit apo përkthyesit, korrupsioni aktiv i prokurorit dhe I funksionarëve të tjerë të drejtësisë, korrupsioni aktiv I gjyqtarit ose zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare, korrupsioni aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj, korrupsioni aktiv i aëtarëve të jurive gjyqsore të huaja, korrupsioni pasiv I gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë, korrupsioni pasiv I zyrtarit ose I gjyqtarit të gjykatave ndërkombëtare, korrupsioni pasiv I arbitrit vendas dhe të huaj, korrupsioni pasiv I anëtarëve të jurive gjyqsore të huaja, korrupsioni aktiv në zgjedhje neni 328, përdorimi i funksionit public për veprimtari politike ose zgjedhore 328/a, dhe akuzat penale kundër politikanëve më të lartë, përfaqësuesve më të lartë në vend nga presidenti I Republikës te kryetari I Kuvendit, nga kryeministri te anëtari I Këshillit të Ministrave, nga gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, të Gjykatës së Lartë, të Prokurorit të Përgjithshëm, inspektori I lartë I drejtësisë, kryetari I bashkisë, deputeti, zëvendës ministri, anëtari i këshillit të lartë gjyqësor dhe të këshillit të lartë të prokurorisë, drejtues të institucioneve qendrore ose të pavarura të përcaktuara në kushtetutë ose në ligj.
Për të gjithë këta persona, version I parë ishte që nuk do të përfitojnë nga amnistia. Versioni i dytë, personat që bien në këtë kategori të dënuarish përfitojnë 1 vit për meshkujt dhe 1.5 vite për femrat. Ja pra që ka një ndryshim thelbësor dhe mbi të gjitha të bërë në mënyrë tinëzare.

Latest articles

Related articles