Kreu i KLSH Arben Shehu paraqet në Komisionin për Ekonominë dhe Financat Raportin e Performancës 2022 të KLSH-së

Kryetari i KLSH-së paraqiti në Komisionin për Ekonominë dhe Financat Raportin e Performancës së institucionit për vitin 2022.

Në fjalën e tij z. Shehu paraqiti performancën e punës së insitucionit me vëmendje të shtuar në aktivitetin auditues dhe jo vetëm, me qëllim rritjen e përgjegjshmërisë në menaxhimin e fondeve publike, parandalimin e fenomeneve negative, si dhe rritjen e transparencës ndaj palëve të interesit dhe publikut të gjerë.

Latest articles

Related articles