Roger Scruton: Filozofi që sfidoi status quo-n dhe ndryshoi botën e ideve

Roger Scruton ishte një filozof britanik i njohur për kontributin e tij në shkencën filozofike dhe në debatin publik mbi çështje të ndryshme shoqërore dhe politike. Ai lindi më 27 shkurt 1944 në Londër dhe vdiq më 12 janar 2020.

Scruton ishte një nga filozofët më të cituar të kohës sonë dhe shkroi më shumë se 50 libra në fusha të ndryshme si estetika, politika, muzika dhe arkitektura. Ai ishte po ashtu një kontribues i rëndësishëm në gazeta dhe revista, duke shkruar shpesh për çështje të ndryshme shoqërore dhe politike.

Një prej temave kryesore të punës së Scruton ishte estetika, e cila përfshin studimin e bukurisë dhe artit. Ai thoshte se këto subjekte ishin thelbësore për të kuptuar natyrën e njeriut dhe botën që na rrethon. Ai thoshte se estetika është më shumë se një fushë e studimit të artit dhe se ajo ka të bëjë me perceptimin tonë të botës dhe natyrën e perceptimit.

Në librin e tij “The Aesthetics of Architecture”, Scruton shpërfaqte një qasje të kritikës së arkitekturës moderne dhe ndërton një argument për të kthyer arkitekturën në një art që mund të ndihmojë në krijuar një komunitet të qëndrueshëm dhe të harmonizuar me mjedisin e tij. Në librin e tij të njohur “Beauty: A Very Short Introduction”, Scruton argumenton se bukuria është thelbësore për jetën njerëzore dhe se ajo mund të ndihmojë në krijuar vlera dhe qëndrueshmëri në shoqëri.

Në sferën e politikës, Scruton ishte një kritik i shtetit të fortë dhe i liberalizmit të klasës së lartë. Ai mbështeste konservatorizmin dhe kontrollin mbi shtetin dhe shoqërinë, duke e parë këtë si një mënyrë për të mbrojtur vlerat tradicionale dhe mirëqenien e komunitetit. Në librin e tij “The Meaning of Conservatism”, Scruton argumenton se konservatorizmi nuk është një ideologji fikse, por një qasje ndaj botës që mbështet vlerat e trashëgimisë dhe kërkon të mbrojë institucionet tradicionale.

Scruton ishte gjithashtu një ndër kritikët më të ashpër të postmodernizmit dhe relativizmit të vlerave. Ai mbështeti idenë se ka një realitet objektiv që nuk mund të reduktohet në perceptime të ndryshme subjektive. Në librin e tij “Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left”, Scruton kritikon teoritë postmoderniste dhe relativiste të vlerave si një tentativë për të zhvlerësuar vlerat dhe institucionet tradicionale të shoqërisë.

Megjithatë,Scruton ka qenë i ndjeshëm ndaj sfidave të shoqërisë bashkëkohore dhe ka mbështetur ide të reja për të adresuar ato. Në librin e tij “Green Philosophy”, ai argumenton se mbrojtja e mjedisit dhe qëndrueshmëria janë vlera konservatore dhe se konservatorët duhet të kenë një rol udhëheqës në këto fusha.

Në fund të jetës së tij, Scruton u bë pjesë e debatit publik në Britani dhe në nivel ndërkombëtar për shkak të pozicionit të tij ndaj Brexit dhe të kritikave të tij ndaj liberalëve të klasës së lartë. Ai mbrojti idenë se Brexit ishte një mundësi për të rikthyer sovranitetin britanik dhe për të mbrojtur kulturën dhe traditat britanike.

Pavarësisht se mendimet e Scruton kanë ndarë kritikët, ai mbetet një nga filozofët më të ndikueshëm dhe të rëndësishëm të kohës sonë. Përveç kontributit të tij në shkencën filozofike, ai ka ndikuar edhe në debatin publik dhe ka ndihmuar në ngritjen e disa debatit mbi çështje të ndryshme shoqërore dhe politike. Për këtë arsye, trashëgimia e tij filozofike dhe intelektuale do të vazhdojë të mbetet si një burim frymëzimi dhe debateje për shumë kohë në të ardhmen.

 

5 ide të tij

1. Estetika është thelbësore për të kuptuar botën dhe natyrën e njeriut.
2. Konservatorizmi mbron vlerat tradicionale dhe institucionet e shoqërisë.
3. Postmodernizmi dhe relativizmi i vlerave janë ideologji të gabuara.
4. Mbrojtja e mjedisit dhe qëndrueshmëria janë vlera konservatore.
5. Brexit ishte një mundësi për të rikthyer sovranitetin britanik dhe për të mbrojtur kulturën dhe traditat britanike.

 

Latest articles

Related articles