Histori suksesi nga Code for Albania: Një miqësi që kthehet në ide start-up të gjelbër për komunitetin.

Në këtë shënim ju prezantojmë Irdi Zeneli, Besart Kaiku, Kleon Oshafi, Parid Çati, Deiv Drenova, pesë miq dhe nxënës të dalluar të Harry Fultz.

Irdi dhe Besarti përfunduam vjet programin Code for Albania, ndërsa Kleoni dhe Paridi kanë ndjekur rast pas rasti aktivitetet tona.

Vjet ata prezantuan idenë e tyre start-up në një Hackathon të organizuar në Tiranë. Bëhet fjalë për R-ECO, një aplikacion që ndihmon komunitetin e Tiranës për të jetuar shëndetshëm duke krahasuar nivelin e ndotjes në zona të ndryshme. Gjithashtu aplikacioni lejon aksione konkrete që mundësojnë impakt real në jetën e qytetit: Me anë të angazhimit dhe hapësirave të reklamave, pesë miqtë parashikojnë mbjelljen e rreth 70 mijë pemëve në vit në qytet.

Aplikacioni është krijuar duke përdorur teknologjitë Figma për dizenjon, React Native dhe Nodejs për kodin, pra fjala e fundit në teknologjitë e zhvillimit mobile. Bëhet fjalë për një produkt fillestar që ka ende nevojë për dedikimin e pesë miqve për të arritur përdorim masiv. Ne jemi të sigurtë se kjo gjë do të bëjet realitet në të ardhmen e afërt.

Në programin Code for Albania trajtohen teknologji të ndryshme programimi, por dhe metodika të dizenjimit të produktit me në qendër njeriun. Kurrikulat janë zhvilluar nga organizata Code.X, e cila është formuar nga Alumni të Stanford.

Çdo vit Alumni dhe studentë të universiteteve më në zë në ShBA, sëbashku me ekipin e alphaPlan/Code for Albania, të përbërë nga Alumni dhe studentë të shkencave kompjuterike në Shqipëri, si Universiteti Epoka, UPT, apo Shkencat e Natyrës, drejtojnë takimet dhe leksionet për pjesmarrësit e programit, përgjatë kampit veror dhe mbledhjeve përgjatë vitit.

Code for Albania është më shumë se sa programim, apo se sa mendim kritik dhe dizenjim produkti. Code for Albania është një miqësi e fortë, ku pjesmarrësit mësojnë si të mbështesin njëri-tjetrin dhe bëhen të pandalshëm.

Suksese pesë miqve tanë!

Latest articles

Related articles