Tatimi Socialist është 23% që taton shtresën e mesme


Nga Jorida Tabaku

Tatimi socialist 17 mijë profesionistë që do paguajnë 20 mln euro shtesë
Tatimi socialist janë gjithë bizneset e vogla që futen në skemë
Tatimi socialist është rritja e pagës minimale që rrit pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
Tatimi socialist është taksimi 8% dividenti dhe 23% puna
Tatimi socialist i një partie të majtë që nuk vlerëson punën
Ky është tatimi socialist.
Tatimi më i padrejtë që ka pasur Shqipëria më 32 vite
Që të jesh krenar që largon dje zbon shtresën e mesme nga vendi?
Këto qofshin!

Latest articles

Related articles