Vitamina B, elektrolitet dhe roli i tyre fiziologjik!

Hidracioni si dhe dehidracioni pato-fiziologjik.

Të gjithë kur mendojmë për hashimato-hipertireozis,apo për ndryshime hormonale fiziologjike askujt nuk i vijnë ndërmend disbalancat e elektroliteve në funksionin e tubulave renal proximal/distal.

Elektrolitet në trupin tonë kanë një rëndësi jetike,ku kontrollojnë hemostazën tonë,gjendjen e përgjithshme të pH tonë,gjendrat kardiale në stomak,kontrollojnë funksionin e receptorëve hormonal,kontrollojnë kronotropinën (pulsin e përgjithshëm) si dhe shumë proçese të tjera fiziologjike.

Elektrolitet përcjellin elektricitetin elektricitetin në lëngjet tona intersticiale.
Ato janë minerale organike.

Ato përbëhen nga:
-Natrium
-Kalçium
-Bikarbonat
-Fosat
-Magnezium
-Klour
-Hidrogjen

Pothuajse të gjjtha problemet apo çrregullimet e gjendrave tiroide lidhen me një dehidratim të trupit,ku këto preken dhe glandulat suprarenale (apo gjendrat suprarenale)

Reduktimi i elektroliteteve mund të shkaktojë këto disfunksione:
-Hiperkaliemi
-Otitis
-TSH (Hormoni tireostimulues) i lartë
-Hepar (ose mëlçi) aberente,me strukturë ptozike
-Hepatitis (inflamacion i parenkimës hepatike)

Konstipacioni është një çrregullim intestinal,ku ka të bëjë me reduktimin e vitaminës B,të magneziumit,vitaminës D por dhe elektroliteve.

Latest articles

Related articles