Sindroma Hubris, njerëz arroganca e të cilëve nuk njeh kufij

Grekët e lashtë mendonin se njerëzit tepër arrogantë dhe mendjemëdhenj u sulmuan nga hýbris. Në fakt, perëndesha Hybris personifikoi paturpësinë dhe mungesën e përmbajtjes. Besohej se Hybris kalonte shumë nga koha e saj mes njerëzve të vdekshëm, kështu që nuk ishte e pazakontë që ajo t’i “infektonte” ata me sjelljet e saj të këqija.

Grekët përdorën fjalën hýbris për t’iu referuar teprimit, krenarisë dhe arrogancës, por jo atyre që lindin nga një impuls irracional dhe i çekuilibruar, por më tepër një përpjekje e vetëdijshme për të kapërcyer kufijtë e vendosur nga shoqëria dhe perënditë. Prandaj, nënkuptonte një përbuzje për hapësirën dhe të drejtat e të tjerëve.

Në Greqinë e lashtë, ky koncept ishte i lidhur ngushtë me Moirae (Fatet), tre qeniet mitologjike që filluan, matën dhe prenë fillin e jetës. Në praktikë, personi i prekur nga Hybris mendonte se kishte të drejtë për më shumë fije sesa i ishte caktuar për ta besuar veten superior dhe u rebelua kundër fatit të tij.

Për këtë arsye, grekët besonin se Hybris sulmonte kryesisht mbretër, perandorë, të gjitha llojet e sundimtarëve, politikanëve, ushtarëve dhe tregtarëve të pasur. Aktualisht, mitologjia greke ka hyrë në psikologji nëpërmjet Sindromës Hubris.

Çfarë është Sindroma Hubris?

Në vitin 2008, neurologu britanik David Owen, i cili ishte gjithashtu një ish-kancelar dhe anëtar i Dhomës së Lordëve, botoi një libër në të cilin i referohej profilit psikologjik dhe sjelljes së disa politikanëve, duke shpikur termin “sindroma hubris”. Ai e përdori atë për të përshkruar ata që besonin se ishin të destinuar për vepra të mëdha, kishin një prirje drejt madhështisë dhe plotfuqishmërisë dhe nuk ishin në gjendje të dëgjonin të tjerët, të papërshkueshëm nga kritika.

Prandaj, ai konsideroi se sindroma hubris është një çrregullim i fituar psikiatrik që prek njerëzit që ushtrojnë pushtetin në çdo formë të tij. Ky çekuilibër ua heq ndjeshmërinë dhe i largon nga realiteti, duke lënë në vend krenarinë dhe arrogancën. Prandaj do të ishte një nga efektet e shumta të pushtetit te njerëzit.

14 simptomat e sindromës Hubris

Vetë David Owen dhe psikiatri Jonathan Davidson mblodhën simptomat kryesore të sindromës së hubris të vërejtura tek njerëzit që mbanin pushtetin, disa prej të cilave janë të zakonshme për çrregullimet e personalitetit antisocial, histrionik dhe narcisist:

 1. Prirje narcisiste për ta parë botën sikur të ishte thjesht një skenë ku të ushtronin pushtetin, të demonstronin aftësitë e tyre dhe të kërkoni lavdinë personale.
 2. Vetëbesimi i ekzagjeruar që kufizohet me ndjenjën e plotfuqishmërisë. Këta njerëz besojnë se dinë dhe mund të bëjnë gjithçka, ndihen jashtëzakonisht të veçantë dhe kërkojnë trajtim të favorizuar.
 3. Besim i tepruar në gjykimin e tyre dhe përbuzje për opinionet, idetë dhe kriteret e të tjerëve, të cilat kurrë nuk janë në përputhje me standardet e tyre. Ata refuzojnë të dialogojnë sepse të vetmet këndvështrime të vlefshme janë të tyret dhe priren të rrethohen me njerëz që nuk guxojnë t’i kundërshtojnë ato.
 4. Kryejnë veprime për të lavdëruar veten dhe për të lartësuar ose përmirësuar imazhin e tyre, shpesh duke rënë në madhështi.
 5. Kanë shqetësim të ekzagjeruar për imazhin që u projektojnë të tjerëve, kështu që priren të bien në ekscentricitet në dëshirën e tyre për të treguar se janë unikë dhe të veçantë.
 6. Flasin për çështjet aktuale në mënyrë mesianike dhe të lartësuar, duke e kthyer çdo arritje të vogël në provë të pakundërshtueshme të madhështisë së tyre. Në fakt, ata janë zakonisht njerëz që gjestikulojnë shumë dhe ngrenë zërin për të treguar fuqinë e tyre.
 7. Identifikimi i tepruar me vendin, shtetin dhe/ose organizatën, në mënyrë që të mos jenë “pjesë e tij”, por “a janë?”. Ata madje arrijnë të besojnë se kombi ose vetë institucionet janë në shërbim të tyre, duke tejkaluar shpesh funksionet e postit që ata mbajnë, sepse besojnë se janë të pazëvendësueshëm.
 8. Kanë prirje për shqetësim, impulsivitet dhe pakujdesi që manifestohet vazhdimisht në sjelljen e tyre, në mënyrë që ata të pësojnë sulme të shpeshta zemërimi ose të reagojnë duke u bërë mbrojtës kur ndjejnë se egoja e tyre kërcënohet.
 9. Flasin për veten në vetën e tretë dhe të përdorin formën mbretërore të “ne”, duke përdorur fjalë dhe fraza të përpunuara në fjalimin e tyre që i bëjnë ata të duken më të arsimuar dhe më inteligjentë.
 10. Kanw bindje absolute se propozimet e tyre janë të drejta dhe të përshtatshme, duke injoruar kostot e tyre. Ata shpesh mburren me mendjen e tyre të hapur, por injorojnë detajet dhe gjurmët e imta, ndërsa i justifikojnë veprimet e tyre me qëllimin që ndjekin, i cili do të jetë gjithmonë i saktë.
 11. Ata besojnë se nuk janë përgjegjës para njerëzve të tjerë apo shoqërisë, por vetëm para gjykatave më të larta, si Historia apo Zoti, kështu që ata nuk u kushtojnë vëmendje kritikave apo paralajmërimeve nga të tjerët.
 12. Besojnë se siguria se kjo “gjykatë” do t’i lirojë ata sepse do të kuptojë motivet e tyre superiore, të cilat njerëzit e zakonshëm nuk mund t’i kuptojnë apo ndajnë.
 13. Humbja e kontaktit me realitetin pasi ata gradualisht izolohen nga mjedisi i tyre. Këta njerëz fillojnë të jetojnë në botën që kanë ndërtuar në mendjet e tyre, validated nga ata rreth tyre që nuk guxojnë t’i kundërshtojnë ato.
 14. Paaftësia hubriste për shkak të vetëbesimit të tepruar, mungesës së vëmendjes ndaj detajeve dhe shkëputjes nga bota. Duke mbivlerësuar aftësitë e tyre, duke u mbyllur ndaj mendimeve të njerëzve të tjerë dhe duke vepruar në mënyrë impulsive, këta njerëz mund të marrin vendime shumë të pamatura dhe të rrezikshme, si për veten ashtu edhe për të tjerët.

Owen dhe Davidson theksuan se për t’u diagnostikuar me sindromën hubris, një person duhet të ketë të paktën tre nga 14 simptomat e listuara.

Megjithatë, e vërteta është se sindroma hubrys nuk shqetëson vetëm politikanët, por mund të prekë këdo që ka pushtet në çdo fushë të veprimtarisë njerëzore, nga financat tek sporti, feja, arsimi apo edhe mjekësia.

Natyrisht, sa më gjatë që ai person të mbajë pushtetin dhe sa më i madh të jetë autoriteti që ushtrojë, aq më shumë ka të ngjarë që ata të zhvillojnë këtë çrregullim të karakterizuar nga arrogancë. Është parë gjithashtu se tiparet narcisiste rrisin shanset për të zhvilluar sindromën hubris.

A është e kthyeshme?

Owen dhe Davidson besojnë se sindroma e hubris është një çrregullim i kthyeshëm që mund të zhduket kur personi humbet ose heq dorë nga pushteti, megjithëse nuk është gjithmonë e lehtë të ktheheni në realitet. Në vend të kësaj, për grekët e lashtë ky çrregullim kishte gjithashtu dy epilogë të mundshëm.

Në disa raste, personi mund të bëhet i vetëdijshëm për gjendjen e tij dhe të korrigjojë sjelljen dhe qëndrimin e tij, duke hyrë në një rrugë të të mësuarit transformues që i lejon atij të gjejë vlerën e tij dhe të njohë vlerën e bashkëmoshatarëve të tij. Në ato raste, personi zhvillon përulësi, ndjeshmëri dhe respekt për të tjerët.

Mundësia tjetër është që ndërhyn Nemesis, perëndesha e drejtësisë, ekuilibrit dhe masës në mitologjinë greke. Nemesis do të ishte përgjegjës për ndëshkimin e veprimeve të arrogancës dhe kthimin e arrogantit në kufijtë që ai kishte kaluar, duke rivendosur kështu ekuilibrin natyror. Praktikisht, ky person do të pësonte “goditje të realitetit” që e detyrojnë të vendosë përsëri këmbët në tokë, një lloj terapie shoku.

Burimi:
Carvajal, C. (2014) Síndrome de Hibris: descripción y tratamiento. Rev. Méd. Chile; 142(2): DOI: 10.4067.

González-García, J. (2019) Síndrome de Hubris en neurocirugía. Revista de Neurología; 68: 346-353.

Owen, D. & Davidson, J. (2009) Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years. Brain; 132(5): 1396–1406.

Burimi: psychology-spot.com
Përgatiti: Fon Ilia, Psikolog Klinik – Holistic Coach
CEO – Institute of Body Language Albania

Latest articles

Related articles