Europa voton, ILD me të drejta të plota në Rrjetin Europian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë

Prej sot Inspektori i Lartë i Drejtësisë është anëtar me të drejta të plota i Rrjetit Europian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë (RESIJ). Është një qëllim i përmbushur për ne, pasi Rrjeti përbëhet vetëm nga vende të Bashkimit Europian dhe pas një pune 2 vjeçare me statusin e vëzhguesit, tashmë ILD është anëtar me të drejta të plota.
Çfarë është RESIJ?
Në 2017, përfaqësues të shërbimeve të inspektimit të 14 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian por jo vetëm, ranë dakord për ndërtimin e Rrjetit Evropian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë (RESIJ) për të ndërtuar bashkëpunim konkret mes tyre. Ky rrjet synon: identifikimin e çështjeve dhe kryerjen e trajnimeve të përbashkëta në nivel Evropian; rritjen e rolit të shërbimeve kombëtare të inspektimit në cilësinë, efektivitetin dhe nivelin Evropian të Drejtësisë; sikurse edhe vlerësimin e instrumentave evropianë të asistencës së përbashkët gjyqësore në çështjet civile dhe penale; bashkëpunimin për financime nga Bashkimi Evropian dhe nga Këshilli i Evropës për një numër iniciativash të lidhura me proceset e punës së shërbimeve të inspektimit të shteteve anëtare të RESIJ; hartimin e dokumenteve standarde në lidhje me ushtrimin e aktivitetit të inspektimit ose të atyre në lidhje me etikën e inspektorëve.
Në takimin e 10 dhjetorit 2021 të RESIJ, u vendos që institucioni i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, të Republikës së Shqipërisë, të ishte pjesë e këtij rrjeti Evropian me statusin e vëzhguesit. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të RESIJ që u zhvillua sot online, të gjithë anëtarët, nga vende të Bashkimit Europian, në mënyrë unanime vendosën të ndryshonin statusin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë nga vëzhgues në anëtar me të drejta të plota. Asambleja e ardhshme e RESIJ do të mbahet në Tiranë më 14 Dhjetor dhe mikpritet nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë.

Latest articles

Related articles