Emërohet drejtori i ri i Cirkut Kombëtar. Nuk është ai që mendoni ju

Regjisori Klajd Ymeri është emëruar drejtor i ri i Cirkut Kombëtar.

Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrisë së Kulturës

“EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË CIRKUT KOMBËTAR

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 100, të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Klajd Ymeri emërohet drejtor i Cirkut Kombëtar.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.”- thuhet në vendimin e qeverisë.

Latest articles

Related articles