Zbardhet drafti final në tavolinën e Kurtit dhe Vuçiçit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi

Mediat kanë mundur të sigurojë draftin që kanë në tavolinë kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Aleksandër Vuçiç për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

Dokumenti për rrugën e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zbulon dhe afatet e vendosura nga gjermanët dhe francezët Kurtit dhe Vuçiçit për një marrëveshje finale mes dy vendeve

Dokumenti prej 11 pikash zbulon dhe cilët janë institucionet që krijohen.

Aneksi i Planit Franko-Gjerman që zbardhet për herë të parë parashikon që pas Asosacionit, hapet çështja e Kishave dhe objekteve të Kultit në Kosovë.

ANEKSI I PLANIT FRANKO-GJERMAN

Marrëveshja për rrugën e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Palët Kontraktuese, Të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre për ruajtjen e paqes, të angazhuar për të kontribuar në bashkëpunimin dhe sigurinë e frytshme rajonale në Evropë dhe për të kapërcyer trashëgiminë e së kaluarës,

Të vetëdijshëm se paprekshmëria e kufijve dhe respektimi i integritetit dhe sovranitetit territorial dhe mbrojtja e pakicave kombëtare janë kusht themelor për paqen.

Duke u nisur nga faktet historike dhe pa paragjykuar pikëpamjet e ndryshme të Palëve për çështjet themelore, duke përfshirë çështjet e statusit,

Me dëshirën për të krijuar kushtet për bashkëpunim ndërmjet Palëve në dobi të popullit,

Kanë rënë dakord si më poshtë:

Neni 1

Palët do të zhvillojnë marrëdhënie normale, të fqinjësisë së mirë me njëra-tjetrën mbi bazat e të drejtave të barabarta. Të dyja Palët do të njohin reciprokisht dokumentet e tyre përkatëse dhe simbolet kombëtare, duke përfshirë pasaportat, diplomat, targat dhe vulat doganore.

Neni 2

Të dyja palët do të udhëhiqen nga qëllimet dhe parimet e përcaktuara në Kartën e Kombeve të Bashkuara, veçanërisht ato të barazisë sovrane të të gjitha shteteve, respektimit të pavarësisë, autonomisë dhe integritetit territorial të tyre, të drejtën e vetëvendosjes, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mosdiskriminimi.

Neni 3

Në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara, Palët do të zgjidhin çdo mosmarrëveshje ndërmjet tyre ekskluzivisht me mjete paqësore dhe do të përmbahen nga kërcënimi ose përdorimi i forcës.

Neni 4

Palët vazhdojnë me supozimin se asnjëra nga të dyja nuk mund të përfaqësojë tjetrën në sferën ndërkombëtare ose të veprojë në emër të saj. Serbia nuk do të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare.

Neni 5

Asnjëra palë nuk do të bllokojë, as nuk do të inkurajojë të tjerat të bllokojnë, përparimin e palës tjetër në rrugën e tyre përkatëse në BE bazuar në meritat e tyre. Të dyja palët do të respektojnë vlerat e përmendura në nenin 2 dhe 21 të Traktatit të Bashkimit Evropian.

Neni 6

Ndërsa kjo Marrëveshje përbën një hap të rëndësishëm normalizimi, të dyja palët do të vazhdojnë me një shtysë të re procesin e Dialogut të udhëhequr nga BE-ja, i cili duhet të çojë në një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të normalizimit gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të tyre.

Palët bien dakord të thellojnë bashkëpunimin e ardhshëm në fushat e ekonomisë, shkencës dhe teknologjisë, transportit dhe lidhjes, marrëdhënieve gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit, postave dhe telekomunikacionit, shëndetësisë, kulturës, fesë, sportit, mbrojtjes mjedisore, personave misionarë, personave të zhvendosur dhe të tjera të ngjashme. fusha nëpërmjet konkluzioneve të marrëveshjeve specifike.

Detajet do të bien dakord në marrëveshjet shtesë të ndërmjetësuara nga Dialogu i udhëhequr nga BE.

Neni 7

Të dyja palët zotohen të vendosin aranzhime dhe garanci specifike, në përputhje me instrumentet përkatëse të Këshillit të Evropës dhe duke u mbështetur në përvojat ekzistuese evropiane, për të siguruar një nivel të duhur të vetë-menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe aftësinë për ofrimin e shërbimeve në veçanti fusha, duke përfshirë mundësinë për mbështetje financiare nga Serbia dhe një kanal të drejtpërdrejtë komunikimi për komunitetin serb me Qeverinë e Kosovës.

Palët do të zyrtarizojnë statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe do t’i ofrojnë mbrojtje të fortë vendeve të trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese evropiane.

Neni 8

Palët do të shkëmbejnë Misionet e Përhershme. Ato do të vendosen në selinë e Qeverisë përkatëse.

Çështjet praktike në lidhje me themelimin e Misioneve do të trajtohen veçmas.

Neni 9

Të dyja palët marrin parasysh angazhimin e BE-së dhe të donatorëve të tjerë për të krijuar një paketë investimi dhe mbështetje financiare për projektet e përbashkëta të palëve në zhvillimin ekonomik, lidhjen, trazicionin e gjelbër dhe fusha të tjera kyçe.

Neni 10

Palët do të krijojnë një Komitet të përbashkët, të kryesuar nga BE-ja, për të monitoruar zbatimin e kësaj Marrëveshjeje.

Të dyja palët konfirmojnë detyrimin e tyre për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e kaluara të Dialogut, të cilat mbeten të vlefshme dhe detyruese.

Neni 11

Të dyja palët angazhohen të respektojnë Udhërrëfyesin e Zbatimit të aneksuar në këtë Marrëveshje.

Aneks i Marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Udhërrëfyesi i Zbatimit

1. Kjo Aneks përbën një pjesë integrale të Marrëveshjes.

2. Kjo Shtojcë përshkruan sekuencën e ngjarjeve për zbatimin e Marrëveshjes. Këto ngjarje rrjedhin nga detyrimet e Palëve të përmendura në nenet 1,4,7,8, 9 dhe 10 të Marrëveshjes. Të gjitha nenet e tjera do të hyjnë në fuqi me nënshkrimin e Marrëveshjes. 3. Jo më vonë se 15 ditë pas nënshkrimit të Marrëveshjes Themelore, Ekipi Menaxhues do të mblidhet për të paraqitur draftin e parë të Statujës për të siguruar një nivel të duhur të vetë-menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë në Dialogun e lehtësuar nga BE-ja. pas së cilës Palët do të fillojnë menjëherë negociatat për Statujën nën lehtësimin e BE-së.

4. Me paraqitjen e draftit të parë të Statujës dhe fillimin e negociatave për të, Palët do të mundësojnë zyrtarisht hyrjen në fuqi menjëherë si vijon:

a) Njohja reciproke e dokumenteve dhe simboleve kombëtare të tyre përkatëse (neni 1 (2) i Marrëveshjes)); dhe

b) Shkëmbimi i misioneve të përhershme në bazë të një marrëveshjeje paraprake mbi aranzhimet praktike (neni 8 i Marrëveshjes).

5. Palët angazhohen të finalizojnë negociatat dhe të bien dakord për statujën në një afat kohor të përshpejtuar, por jo më vonë se afati i përmendur në nenin 8 të kësaj shtojce. Kosova zotohet të sigurojë qëndrueshmërinë ligjore të Statujës së rënë dakord dhe ta miratojë atë duke miratuar një dekret.

6. Brenda 30 ditëve pas nënshkrimit të Marrëveshjes, Palët do të krijojnë një Komitet të Përbashkët për të monitoruar zbatimin e Marrëveshjes, të kryesuar nga BE-ja (neni 10 (1) i Marrëveshjes) dhe do të bien dakord për Termat e Referencës së Komiteti.

7. Brenda 30 ditëve pas themelimit të Komitetit të Përbashkët, Kosova do të zyrtarizojë statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe do të fillojë procedurat e brendshme për mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe sipas Dialogut të lehtësuar nga BE-ja (neni 7 2) të Marrëveshjes).

8. Brenda 150 ditëve pas nënshkrimit të Marrëveshjes, BE-ja, së bashku me donatorët e tjerë do të organizojë një konferencë të nivelit të lartë për të miratuar një paketë speciale për investime dhe mbështetje financiare, (Neni 9 i Marrëveshjes). Asnjë disbursim nga paketa nuk do të bëhet përpara se Lehtësuesi i BE-së të konkludojë se të gjitha dispozitat e këtij Aneksi dhe nenit 4 të Marrëveshjes Bazë janë zbatuar plotësisht.

Latest articles

Related articles